Profil działalności

  Projekty:

  Projekty indywidualne
  Wykonujemy projekty indywidualne budynków i budowli. Dobrze przemyślany projekt indywidualny zagwarantuje, że optymalnie wykorzystasz zakupioną działkę a rozkład oraz funkcja pomieszczeń będą w pełni odpowiadać Twoim potrzebom. Projekt taki dokładnie spełnia Twoje potrzeby dotyczące układu funkcjonalnego domu, wyglądu zewnętrznego budynku, zastosowanych technologii i materiałów budowlanych oraz możliwości finansowych. Projekt indywidualny będzie koniecznym rozwiązaniem w przypadku rozbudowy, przebudowy czy nadbudowy budynku.
  Projekt indywidualny może być koniecznym rozwiązaniem w przypadku gdy mamy do czynienia z pewnymi ograniczeniami:
  - kształtu lub rozmiaru działki
  - aktualnych przepisów lub norm budowlanych
  - wszelkich zapisów planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy,
  - istniejącej zabudowy, dojazdu i innych czynników

  Sprzedaż projektów typowych
  Współpracujemy, z wiodącymi biurami sprzedającymi typowe projekty budowlane. W imieniu klienta dokonujemy zakupu projektu, oferując porady przy jego wyborze. Wykonujemy adaptacji projektów typowych do warunków miejscowych. Przy zakupie projektu typowego w naszym biurze udzielamy rabatu na wykonanie usługi adaptacji do warunków miejscowych. Współpracujemy z biurami: Strony biur projektowych proponujących typowe projekty budowlane z zakładce linki.

  Projekty przyłączy, zjazdów itp.
  W ramach naszej działalności wykonujemy także projekty przyłączy instalacji do budynków, projekty instalacji wewnętrznych oraz projekty zjazdów itp. Współpracujemy również z architektem krajobrazu, który na Państwa życzenie może wykonać projekt zagospodarowania zieleni (ogrodu).

  Kosztorysy:

  Oferujemy wykonanie wszelkiego rodzaju kosztorysów oraz wycen prac budowlanych. W szczególności wykonujemy następujące wyceny:
  - kosztorys inwestorski
  (sporządzany dla inwestora w celu określenia kosztu planowanej inwestycji)
  - kosztorys ofertowy (sporządzany dla wykonawcy…)
  - kosztorys powykonawczy (w przypadku rozliczania robót powykonawczo, lub w przypadku
  wystąpienia zmian w stosunku do zakresu zlecenia/robót)

  - kosztorys dla banku (kosztorys szacunkowy, nie wymagający sporządzania dokładnych
  przedmiarów, ale dzięki temu tańszy do wykonania)

  Nadzory

  Oferujemy usługę obsługi inwestycji w zakresie:
  - pełnienia funkcji kierownika budowy,
  - pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
  - pełnienie funkcji inwestora zastępczego,
  - przeglądy techniczne budynków i obiektów budowlanych,
  - odbiory lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych,
  - doradztwo budowlane, ekspertyzy techniczne.

  Świadectwa energetyczne/audyty

  W naszej ofercie znajduje się również wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej oraz audytów energetycznych. Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej wprowadza Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane, która weszła w życie z dn. 01.01.2009 r.
  Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane:
  - przy sprzedaży budynków, lokali mieszkalnych lub lokali innego typu stanowiących samodzielną
  całość techniczno - użytkową,
  - przy wynajmie budynków, lokali mieszkalnych lub lokali innego typu stanowiących samodzielną
  całość techniczno - użytkową,
  - przy oddawaniu nowych obiektów budowlanych do użytkowania
Projekty:

- projekty indywidualne
- sprzedaż projektów
- adaptacja projektów
- projekty sieci i przyłączy

Kosztorysy:

- wyceny inwestycji
- kosztorysy inwestorskie
- kosztorysy ofertowe
- kosztorysy dla banku

Nadzory:

- kierownik budowy
- inspektor budowy
- przeglądy obiektów
- odbiory w budynkach

Pozostałe usługi:

- świadectwa energetyczne
- audyty energetyczne
- ekspertyzy techniczne